Thomas kunskap och redskap

Smart Sport

Thomas leder övningar som kombinerar fysiska rörelser med mentala aktiviteter.

I praktiken utövas någon sport samtidigt som vi lärande eller skapande äger rum.

Man kan t ex gå en golfrunda, där varje hål bygger vidare på det man vill lära sig, eller spela i en lagidrott där hela planen bidrar till att ge associationer och stödjande tankestrukturer.

Insiktslyftning +5
Helaktig +2
Katalytiker +6
Klasskramp -3
Dissidentitet 0
Tillväxthuseffekten -6
Ny Essens-människa 0
Listhus +4
Huru +7
Svenska för inavlade -6
Fråntalande -4
Föreklok +6
Maniskin -8
Samsteg +4
Strandard -9
Förledningsgrupp -4
Motpolare +12
Insiktsmedel +4
Akadynamiker +5
Kateterundervisning -9
Kuliss-management -3
Walkshow +5
Entropisk -9
Synergisk +3
Berörig +11
Massförstånd +3