Thomas kunskap och redskap

Talangjakt och "team tuning"

Thomas är övertygad om att det i praktiken är omöjligt att kunna förutse hur en människa kommer att trivas och prestera i en tilltänkt befattning genom att förlita sig på intervjuer, referenser och diverse psykologiska test.

Därför har han utvecklat metoder som gör det enklare för arbetsgivare och kandidater att mötas i mer verklighetsnära situationer. Arbetsgivarna kan utnyttja en slags simulator där de kan låta kandidaterna visa sitt bästa jag i många olika konkreta situationer och få tillgång till information från flera verklighetsnära källor. Kandidaterna får å sin sida mer tid på sig att visa sitt bästa jag samtidigt som de lär känna en möjlig arbetsgivares kultur och praxis mer på djupet. Denna simulator kan också med fördel användas internt för att s a s stämma olika arbetsgrupper för att öka både produktivitet och trivsel.

Insiktslyftning +5
Helaktig +2
Katalytiker +6
Klasskramp -3
Dissidentitet 0
Tillväxthuseffekten -6
Ny Essens-människa 0
Listhus +4
Huru +7
Svenska för inavlade -6
Fråntalande -4
Föreklok +6
Maniskin -8
Samsteg +4
Strandard -9
Förledningsgrupp -4
Motpolare +12
Insiktsmedel +4
Akadynamiker +5
Kateterundervisning -9
Kuliss-management -3
Walkshow +5
Entropisk -9
Synergisk +3
Berörig +11
Massförstånd +3