Thomas kunskap och redskap

Sinnrika rum och redskap

Ordet sinnrik syftar i detta fall på finurliga lösningar som kan ge en rikedom för alla sinnen. Thomas har många praktiska lösningar på hur man kan utforma fysiska rum och pedagogiska redskap som tar hänsyn till människors olikheter när det gäller hur de tar in, hanterar och uttrycker information, kunskap och förståelse.

Alla kan bli sitt bästa jag när de får använda de sinnen de föredrar, de snillen de är starkast på (multipla intelligenser) och de stilar de har lärt sig behärska (strategier/tillvägagångssätt).

Genom att inreda rummen så att det blir enklare att visualisera det man pratar om och skapa variation får både kropp och knopp kan fler människor komma till sin rätt och gruppdynamiken få en positiv injektion. Thomas har många exempel på hur man kan låta fysiska föremål göra det möjligt för människor att växla mellan att se, höra, göra och röra när de tänker och tränar tillsammans. Genom att snabbt skapa symboliska scenografier kan deltagare dela varandras upplevelser och perspektiv. Fysiska föremål fungerar även som checklistor som man kan ta på och som gör det enklare att återanvända framgångsrika metoder och utbyta kunskap.

Insiktslyftning +5
Helaktig +2
Katalytiker +6
Klasskramp -3
Dissidentitet 0
Tillväxthuseffekten -6
Ny Essens-människa 0
Listhus +4
Huru +7
Svenska för inavlade -6
Fråntalande -4
Föreklok +6
Maniskin -8
Samsteg +4
Strandard -9
Förledningsgrupp -4
Motpolare +12
Insiktsmedel +4
Akadynamiker +5
Kateterundervisning -9
Kuliss-management -3
Walkshow +5
Entropisk -9
Synergisk +3
Berörig +11
Massförstånd +3