Thomas kunskap och redskap

Mötes- och utbildningsdesign

Ingenting är smart oberoende av sammanhang! Hur smart är t ex en grävling på en motorväg eller en fisk på torra land? Alla lösningar, även pedagogiska och kommunikativa, är helt beroende av i vilket sammanhang de ska verka. Det som är smart i ett sammanhang fungerar inte alls i ett annat sammanhang eller t o m motverkar sitt syfte. Det enda smarta är alltså att skapa lösningar med stor anpassningsförmåga inbyggd i själva utformningen.

Utan denna inbyggda anpassningsförmåga blir det en övermänsklig uppgift att utforma möten och utbildningar som tar hänsyn till både olika personligheter och de skiftande sammanhang som människor kommer ifrån.

Nya teknologier, intensiv konkurrens och ständiga omorganisationer ökar samtidigt kravet på att möten och utbildningar ska leda till konkreta resultat.

Thomas jobbar en stor del av sin tid som lärdesigner och har specialiserat sig på att utforma möten och utbildningar med hög anpassningsförmåga.

Han har också utvecklat många angreppssätt som hjälper organisationer att snabba upp processerna i sina förbättringsaktiviteter.

Insiktslyftning +5
Helaktig +2
Katalytiker +6
Klasskramp -3
Dissidentitet 0
Tillväxthuseffekten -6
Ny Essens-människa 0
Listhus +4
Huru +7
Svenska för inavlade -6
Fråntalande -4
Föreklok +6
Maniskin -8
Samsteg +4
Strandard -9
Förledningsgrupp -4
Motpolare +12
Insiktsmedel +4
Akadynamiker +5
Kateterundervisning -9
Kuliss-management -3
Walkshow +5
Entropisk -9
Synergisk +3
Berörig +11
Massförstånd +3