Thomas kunskap och redskap

Gränser utan gränser

Om att hitta det rätta flytet när det känns som att allting runt omkring flyter.

Vi människor har ett stort behov av tydliga referenspunkter för att inte känna oss vilse.

När förändringstakten är hög, målen är motstridiga och viljorna många så kan vi inte längre få det stöd vi behöver från stela planeringsverktyg och dokument överfulla med rutinbeskrivningar.

Thomas har för sin egen sinnesfrid skull skapat många enkla lösningar som hjälper honom att navigera i komplexa system, agera i komplicerade situationer och lösa upp kompakta processer.

Han har lärt sig att skapa de gränser han behöver där de naturliga gränserna saknas och han delar gärna med sig av sina lärdomar och tumregler från sin egen ramverkstad.

Det finns inget mer begränsande än att sakna gränser för sina referensramar.

Insiktslyftning +5
Helaktig +2
Katalytiker +6
Klasskramp -3
Dissidentitet 0
Tillväxthuseffekten -6
Ny Essens-människa 0
Listhus +4
Huru +7
Svenska för inavlade -6
Fråntalande -4
Föreklok +6
Maniskin -8
Samsteg +4
Strandard -9
Förledningsgrupp -4
Motpolare +12
Insiktsmedel +4
Akadynamiker +5
Kateterundervisning -9
Kuliss-management -3
Walkshow +5
Entropisk -9
Synergisk +3
Berörig +11
Massförstånd +3