Thomas kunskap och redskap

Föreställning om förståelse

Att gå från missförstånd till massförstånd och ta bort det som står för när man inte förstår.

Det är garanterat enklare att utveckla förståelse om man förstår vad förståelse är.

Thomas ger i sin föreställning om förståelse en inlevelse av hur vår varseblivning fungerar och hur det går till när vi som mänskliga organismer utvecklar vår förståelse.

Han ger också många konkreta tips och råd om hur man kan underlätta utveckling av förståelse för både individer och grupper.


Med Thomas föreställning om förståelse kan du utveckla din egen föreställning om förståelse.

Insiktslyftning +5
Helaktig +2
Katalytiker +6
Klasskramp -3
Dissidentitet 0
Tillväxthuseffekten -6
Ny Essens-människa 0
Listhus +4
Huru +7
Svenska för inavlade -6
Fråntalande -4
Föreklok +6
Maniskin -8
Samsteg +4
Strandard -9
Förledningsgrupp -4
Motpolare +12
Insiktsmedel +4
Akadynamiker +5
Kateterundervisning -9
Kuliss-management -3
Walkshow +5
Entropisk -9
Synergisk +3
Berörig +11
Massförstånd +3