Thomas i aktion

Utforskar och testar

Synergijakt
En stor grupp forskare testar former för att hitta synergier mellan forskningsprojekt

Mötesdesign
Visualisering av behov hos sex olika kategorier konferensdeltagare inom ramen för samma konferensprogram

Presentationsdesign
Grupper testar att använda "story-bord" för att få översikt, kreativitet och flyt i utformningen av sina presentationer

Insiktslyftning +5
Helaktig +2
Katalytiker +6
Klasskramp -3
Dissidentitet 0
Tillväxthuseffekten -6
Ny Essens-människa 0
Listhus +4
Huru +7
Svenska för inavlade -6
Fråntalande -4
Föreklok +6
Maniskin -8
Samsteg +4
Strandard -9
Förledningsgrupp -4
Motpolare +12
Insiktsmedel +4
Akadynamiker +5
Kateterundervisning -9
Kuliss-management -3
Walkshow +5
Entropisk -9
Synergisk +3
Berörig +11
Massförstånd +3