Thomas i aktion

Som moderator

Att tänka tillsammans inför publik
Thomas både leder och dokumenterar när elitklubbar i tre sporter träffar tre globala sponsorer för att inför publik utveckla möjligheterna för sportarenan som mötesplats

Att släppa fram samspel mellan akademi och industri
Thomas leder tankeutbyte när forskare från svenska universitet träffar representanter för svensk industri för att utbyta kunskap och redskap

Insiktslyftning +5
Helaktig +2
Katalytiker +6
Klasskramp -3
Dissidentitet 0
Tillväxthuseffekten -6
Ny Essens-människa 0
Listhus +4
Huru +7
Svenska för inavlade -6
Fråntalande -4
Föreklok +6
Maniskin -8
Samsteg +4
Strandard -9
Förledningsgrupp -4
Motpolare +12
Insiktsmedel +4
Akadynamiker +5
Kateterundervisning -9
Kuliss-management -3
Walkshow +5
Entropisk -9
Synergisk +3
Berörig +11
Massförstånd +3