Thomas i aktion

Leder grupper

Träning i simulering
En ledningsgrupp tränar på att använda en projektsimulator inför ett affärskritiskt projekt

Kartläggning av styrkor och svagheter
Människor från olika verksamheter tydliggör förbättringsområden inom en bransch genom en CSI - Communication Scene Investigation

Gestaltning av processer
Ledningen för en kommun går bokstavligen igenom sin budgetprocess för att odla ömsesidig förståelse och kunna agera mer samspelt

Insiktslyftning +5
Helaktig +2
Katalytiker +6
Klasskramp -3
Dissidentitet 0
Tillväxthuseffekten -6
Ny Essens-människa 0
Listhus +4
Huru +7
Svenska för inavlade -6
Fråntalande -4
Föreklok +6
Maniskin -8
Samsteg +4
Strandard -9
Förledningsgrupp -4
Motpolare +12
Insiktsmedel +4
Akadynamiker +5
Kateterundervisning -9
Kuliss-management -3
Walkshow +5
Entropisk -9
Synergisk +3
Berörig +11
Massförstånd +3