Om Thomas

Värde på olika språk

Ekonomiska
Thomas skapar produktivitet i mötet med publik, deltagare och medskapare genom att utgå från hur människor lär sig och sedan optimera metoder och miljöer utifrån detta.

Tekniska
Thomas erbjuder robust miljöer med god funktionalitet för lärande och kommunikation som ger hög och uthållig effekt till låg resursförbrukning i både kostnader och tid.

Pedagogiska
Thomas låter människor bli sitt bästa jag när han ger människor en möjlighet att använda sina bästa sinnen, snillen (multipla intelligenser) och stilar (strategier/tillvägagångssätt).

Anatomiska
Thomas berättelser och övningar sätter känslosträngar i sväng och skrattmuskler i rörelse samtidigt som nya synapser aktiveras och solar plexus hittar sitt viloläge.

Insiktslyftning +5
Helaktig +2
Katalytiker +6
Klasskramp -3
Dissidentitet 0
Tillväxthuseffekten -6
Ny Essens-människa 0
Listhus +4
Huru +7
Svenska för inavlade -6
Fråntalande -4
Föreklok +6
Maniskin -8
Samsteg +4
Strandard -9
Förledningsgrupp -4
Motpolare +12
Insiktsmedel +4
Akadynamiker +5
Kateterundervisning -9
Kuliss-management -3
Walkshow +5
Entropisk -9
Synergisk +3
Berörig +11
Massförstånd +3