Om Thomas

Sifferfakta

46 års levnad varav ca 9 000 timmar som projektledare, 7 000 timmar som lärdesigner, 3 000 timmar på scen, 3 000 timmar som seminarieledare, 1 000 timmar som regissör, 500 timmar som radiopratare, 400 timmar tanketränare för professorer och doktorander, men han har själv 0 timmar i rollen som akademiker.

Insiktslyftning +5
Helaktig +2
Katalytiker +6
Klasskramp -3
Dissidentitet 0
Tillväxthuseffekten -6
Ny Essens-människa 0
Listhus +4
Huru +7
Svenska för inavlade -6
Fråntalande -4
Föreklok +6
Maniskin -8
Samsteg +4
Strandard -9
Förledningsgrupp -4
Motpolare +12
Insiktsmedel +4
Akadynamiker +5
Kateterundervisning -9
Kuliss-management -3
Walkshow +5
Entropisk -9
Synergisk +3
Berörig +11
Massförstånd +3