Om Thomas

Profession

Thomas de Ming är lärdesigner och tanketränare och har sedan 1997 drivit företaget Ming Company. Ming Company erbjuder metoder och redskap för att underlätta tänkande, lärande och förbättringsarbete.

Origonen är ett helägt dotterbolag till Ming Company och fungerar som en designstudio där Thomas och Ming-teamet utvecklar sinnrika rum och redskap för grupptänkande och gruppminnen som integrerar fysisk och digital information www.origonen.se.

Thomas har skapat ett koncept för att snabbt bygga sinnrika rum som underlättar visualisering och variation. Han kallar detta inredningskoncept för Flowroom®

Thomas har också utvecklat ett koncept för att "tillverka förbättringar på lekande band" som han kallar Förbättringsfabriken®.

Insiktslyftning +5
Helaktig +2
Katalytiker +6
Klasskramp -3
Dissidentitet 0
Tillväxthuseffekten -6
Ny Essens-människa 0
Listhus +4
Huru +7
Svenska för inavlade -6
Fråntalande -4
Föreklok +6
Maniskin -8
Samsteg +4
Strandard -9
Förledningsgrupp -4
Motpolare +12
Insiktsmedel +4
Akadynamiker +5
Kateterundervisning -9
Kuliss-management -3
Walkshow +5
Entropisk -9
Synergisk +3
Berörig +11
Massförstånd +3