Om Thomas

Ordlekande artbeskrivning

Är av arten homo mobilens (den rörande människan) som mognat fram i förmågan att kombinera homo ludens (den lekande människan), homo docens (den lärande människan) och homo faber (den verktygsskapande människan). Är i vardagen en "huru" med passion för homonider, holoner och humor (människor, system och smarta former).

Insiktslyftning +5
Helaktig +2
Katalytiker +6
Klasskramp -3
Dissidentitet 0
Tillväxthuseffekten -6
Ny Essens-människa 0
Listhus +4
Huru +7
Svenska för inavlade -6
Fråntalande -4
Föreklok +6
Maniskin -8
Samsteg +4
Strandard -9
Förledningsgrupp -4
Motpolare +12
Insiktsmedel +4
Akadynamiker +5
Kateterundervisning -9
Kuliss-management -3
Walkshow +5
Entropisk -9
Synergisk +3
Berörig +11
Massförstånd +3