Om Thomas

Tycker om Thomas

Thomas ledde en workshop (ca 60 deltagare) i kalkylering och scenarioanalys. Det gav ett större mervärde än vad jag vågat hoppas att ta in Thomas som extern energikick till workshopen. Thomas började med en uppmjukande övning om egenskaper/förhållningssätt som skapade energi i gruppen.
Thomas var även enastående bra på att sammanfatta och dra ut lärdomar ur övningarna.
I utvärderingen fick workshopen 4,44 i snittbetyg på en femgradig skala. Inga 1 och 2, fem stycken 3, tjugotre stycken 4 och trettioen stycken 5!

Fredrik Lindegren, Manager Industrial Control, Scania

Thomas är väldigt systematisk när han jobbar med stora och små grupper men han kamouflerar oftast de underliggande strukturerna i lust och lek för att släppa loss skaparkraften.
Man vet också att han alltid har deltagare och åhörare i fokus när han föreslår nya lösningar eller utformar övningar för att underlätta lärande och samspel.
Han kan ofta se samband långt tidigare än vi andra och kan sedan guida oss till nya insikter och tillvägagångssätt på ett sätt så att vi känner oss smarta.
Det kan också vara bra att känna till att Thomas är väldigt orädd och går snabbt från tanke till handlig för att testa de nya vägar och metoder som han ofta kommer upp med. Ändå känner man sig alltid trygg tillsammans med honom, speciellt i oväntade situationer när det gäller att snabbt hitta lösningar som leder framåt.
Thomas har lätt för att improvisera genom att han arrangerar rätt förutsättningar från början och sedan utnyttjar sin förmåga att observera och reagera i stunden.
Ja, så skrattar vi mycket tillsammans med Thomas och det är av äkta känsla. Det är nog som han säger, "lust är en list och inte en last".

Marie Fridström, HR Director Stadium

Förutom att vara en brilliant estradör har Thomas en förmåga att både uppröra och entusiasmera.
Han får människor att tänka till om sig själva och sina yrkesroller. Thomas gör det på ett väl avstämt sätt, uppmuntrar och uppmanar människor att prova på det annorlunda och nya.
Thomas visar stor respekt för den andres kunskap, och lever som han lär med en enorm kunskapstörst. Och han är inte sen att använda det han själv har lärt sig i nya sammanhang. Han tar därmed med sig kunskap från ett område till ett annat från sportklubb till teknikforskning, från teknikforskning till styrelserum, från styrelserum till matematikprojekt, från matematikprojekt till IT-projekt, från IT-projekt till ... osv.
Thomas är en stor tillgång för dig som vill störta barriärer och komma längre!
Anna Öhrwall Rönnbäck, ass professor, Industrial Economics and Management

Linköping Institute of Technology

Vilken härlig estradör! Härligt få nya perspektiv på livet och hur vi ska förhålla oss för att behålla inre lugn i en olugn värld. Tack!
Mona Agaton, analytisk pedagog

Ditt föredrag eller "tankesmedja" bjöd på fantasi, kloka åsikter om livet, nyttiga ifrågasättanden, gav en kick till kreativitet m m, m m.
Du är en estradör, språkkonstnär, innovatör och filosof...

Christina Mace, Mace Speakers

Föreläsningen var tankeväckande och rolig och den får mej att fundera vad jag och många andra gör med våra liv egentligen.
Lisbeth Wigström, företagare & grundare av Företagsamma Q

Jag fick mycket med mig som jag använt och det funkar grymt bra!!!
Markus Stjärnklint, cityledare, På stan i Jönköping

Omtumlande med ordlekar, intellektuell stimulans och tänkvärda ifrågasättanden. Underbart att vrida och vända på orden så att man blir yr i huvudet det blir som att åka karusell.
Annika Nygren, leg tandläkare & utbildningskonsult

Insiktslyftning +5
Helaktig +2
Katalytiker +6
Klasskramp -3
Dissidentitet 0
Tillväxthuseffekten -6
Ny Essens-människa 0
Listhus +4
Huru +7
Svenska för inavlade -6
Fråntalande -4
Föreklok +6
Maniskin -8
Samsteg +4
Strandard -9
Förledningsgrupp -4
Motpolare +12
Insiktsmedel +4
Akadynamiker +5
Kateterundervisning -9
Kuliss-management -3
Walkshow +5
Entropisk -9
Synergisk +3
Berörig +11
Massförstånd +3